Strona główna/Dla rodzica/Rada Rodziców

Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Przewodnicząca - Pani Agnieszka Wojewódzka

Zastępca - Pani Anna Mrugała

Sekretarz - Pani Joanna Płóciennik

Skarbnik - Pani Magdalena Jach

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje następująca stawka na Radę Rodziców: 40,00 zł. Kolejne dzieci w rodzinie są zwolnione z opłaty.

Wpłat można dokonywać w formie gotówkowej w sekretariacie placówku lub w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Rady Rodziców: 07 9584 1076 2007 0701 0572 0001.

do góry