Strona główna/O nas/Ważne terminy

Ważne terminy

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2023 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,z późn. zm.).
3. Ferie zimowe 15 - 28 stycznia 2024: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie,zachodniopomorskie.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).
4. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,z późn. zm.).
5. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 21 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).
6. Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

do góry